CARTES

Carta del President

Benvolguts, Benvolgudes,

Amb aquestes línies vull presentar la memòria del passat 2013, on fem repàs del que han estat aquests dotze mesos sota el lema Creixem sumant. Crec que la tria d’aquests dos verbs ha estat un encert per resumir el 2013 i descriure com caminem cap el futur, perquè ambdues són accions positives, que uneixen i ens fan grans. Créixer, perquè tenim nous projectes i consolidem la nostra xarxa; sumant, perquè ho fem amb l’esforç, les idees, les propostes i les complicitats de moltes persones. Així ha estat el 2013 d’Abacus cooperativa.

Un any que ha estat marcat per un nou pla que ha de definir l’estratègia d’Abacus per als propers anys i desenvolupar una nova cultura organitzacional, amb l’objectiu de compaginar els nostres valors fundacionals ―com el cooperativisme o l’accés a una oferta de productes educatius i culturals de qualitat― amb els nous models empresarials i relacionals que es deriven d’una societat hiperconnectada, més informada i exigent. Apostem per oferir més valor als socis i sòcies de consum a partir de la millora del servei i de l’experiència als nostres establiments, facilitant-los-hi l’accés, fent que Abacus tingui presència a més indrets, ja sigui nostra directament, amb col•laboradors o trencant barreres físiques mitjançant les eines digitals. Això omple de significat el concepte de créixer sumant, que ha de guiar l’acció de la cooperativa al llarg del present 2014. Arribar aquí, després de més de 45 anys d’història, sols és possible a partir d’un recorregut singular i enriquidor.

Aquest any, i després de dues dècades de sentències favorables, el Tribunal Suprem ha considerat que la forma en què aplicàvem el dret al retorn cooperatiu vulnerava la Llei del llibre. Hi hem respost amb responsabilitat, respecte i empenta, sense renunciar al nostre dret col•lectiu com a organització cooperativa ni als drets individuals de tots els nostres socis i sòcies. Torna aquí el sumant del nostre lema.

Durant el 2013, Abacus ha rebut el Premi a l’Empresa Innovadora en mesures de temps i conciliació. A més, no us descobreixo res si afirmo que ha estat un any d’importants fets al nostre país, fets que han enfortit lligams i dels quals Abacus cooperativa, d’alguna manera, n’ha format part. És una gran satisfacció, i espero que en el futur seguim fent-ho. Com? Afrontant les transformacions necessàries per respondre als reptes d’un escenari postcrisi que es comença a dibuixar. A Abacus pensem que créixer sumant és la manera de fer-ho. El nostre compromís amb les persones, la participació i la innovació seguiran marcant les nostres passes.

Moltes gràcies per sumar amb nosaltres.


Narcís Castanyer
President d'Abacus cooperativa

Carta del director general

Créixer sumant. Són paraules idònies per descriure l’essència de la nostra trajectòria aquest 2013, un any en el qual hem posat en marxa el Pla estratègic 2013-2015 amb un objectiu clau: apostar per una nova cultura que respecti què som i aposti pel que volem ser.

Un canvi basat en tres eixos fonamentals: en primer lloc, en l’àmbit intern, apostem pel lideratge de les persones, per una organització que apoderi cada un dels socis i sòcies de treball, per assolir els objectius comuns. En segon lloc, en l’eficiència dels nostres processos, aprofitant la nostra llarga experiència per fer les coses millor. En tercer lloc, l’estabilitat financera, com a condició necessària per créixer de forma equilibrada i sòlida. Repassant el 2013, crec que anem pel bon camí.

De les dades que trobareu en aquesta memòria voldria destacar que, amb l’esforç de tots, hem aconseguit millorar en un 80,5% l’excedent de la cooperativa respecte al 2012, tot i que el volum d’ingressos ha baixat. Els socis i sòcies de consum s’han estalviat més de 5 milions d’euros participant en la cooperativa. També voldria destacar el bon comportament de la papereria, les manualitats, les joguines i el llibre infantil, que, juntament amb el llibre de text, lideren els béns distribuïts per la cooperativa.

Aquests resultats encara donen més sentit a un dels projectes empresarials més rellevants per al creixement de la cooperativa en els anys vinents, les franquícies Uppali. Això no implica una renúncia al creixement orgànic de la cooperativa amb establiments propis, ja que ho hem continuat fent aquest 2013 a Vic (Osona) i Torrent (Horta Oest). Uppali vol fer arribar a poblacions més petites l’experiència d’Abacus i la selecció de productes, precisament dels que han tingut un millor comportament en aquests anys: la papereria, les manualitats, la joguina educativa i el llibre infantil. Una proposta de negoci que té una molt bona acollida, si valorem el nombre de sol•licituds d’informació rebudes.

Aquest 2013 hem dissenyat un nou model d’estalvi cooperatiu amb l’objectiu de mantenir la nostra essència com a cooperativa. Aquest nou sistema és una bona oportunitat per configurar la forma de relacionar-nos amb els socis i sòcies de consum, amb més participació i interacció. L’Àbac, com hem batejat la nostra pròpia “moneda”, generarà més avantatges per als socis i sòcies i per a la cooperativa.

Una darrera menció a l’extraordinària acollida ―ja que s’ha completat en només 20 dies― de l’emissió de títols participatius adreçada exclusivament a socis i sòcies i que s’ha posat en marxa enguany. Aquest èxit consolida el model de participació dels socis i sòcies en el desenvolupament econòmic i financer de la cooperativa, un format que contribueix al creixement d’Abacus i que premia la confiança mútua.

En definitiva, les línies d’actuació definides el 2013 ens acompanyaran durant aquest 2014, tenint present que el nostre objectiu és créixer sumant i que volem que ens ajudis a fer-ho.

Moltes gràcies.


Miquel Àngel Oliva
Director General d'Abacus cooperativa

  • La suma d'esforços és la millor via per fer avançar i créixer el projecte

FETS DESTACATS

A Abacus tenim clar que créixer sumant és la manera de continuar avançant com a cooperativa. Aquest 2013 hem crescut amb la posada en marxa de nous projectes i la consolidació de la xarxa, gràcies a la suma d’esforços, idees i propostes i a les complicitats de moltes persones.

Hem definit el Pla estratègic 2013-2015, amb l’objectiu d’apostar per una nova cultura que respecti què som i aposti pel que volem ser, mantenint el nostre compromís amb les persones, la participació i la innovació.

LA COOPERATIVA I ELS SEUS PRODUCTES

Amb els socis-clients com a centre del nostre negoci, a Abacus treballem amb una clara vocació de servei, oferint-los una àmplia selecció de productes i serveis educatius i culturals, i amb la responsabilitat social, la innovació, el lideratge i la dinamització cultural com a base de la nostra identitat.

Com a organització de consumidors, des de la cooperativa informem, orientem i eduquem els nostres socis-clients a través de diversos canals de comunicació; amb això aconseguim ser una cooperativa cada cop més participativa i innovadora per poder assolir els reptes futurs de manera sostenible.

DIMENSIÓ ECONÒMICA

La prioritat d’Abacus, com a empresa de l'economia social amb un model empresarial cooperatiu, és assolir un bon excedent econòmic i un balanç social que promogui els valors de la cooperativa entre els seus grups d’interès.

Durant el 2013 Abacus cooperativa ha generat un diner nou de 4.046.460,39 euros i els resultats de l’exercici han estat de 371.475,42 euros, la qual cosa representa un increment del 80,48% respecte al 2012.

DIMENSIÓ SOCIAL

La participació dels socis i sòcies d’Abacus no es plasma únicament en l’acte de compra i a través dels òrgans de participació i representació que fan possible que les seves opinions siguin valorades, sinó també amb aportacions al capital social voluntari de la cooperativa i amb l’assistència a les activitats culturals i educatives que es promouen als establiments.

DIMENSIÓ AMBIENTAL

Abacus cooperativa manté un compromís fidel de respecte per l’entorn i de millora contínua de la gestió ambiental. Al llarg del 2013 s’han continuat sumant esforços per prevenir la generació de residus i ampliar-ne la recollida selectiva, així com per augmentar l’eficiència energètica de les instal·lacions, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat.

PERSPECTIVES

Seguint la seva filosofia de proximitat, participació i innovació, Abacus ha posat en marxa una nova iniciativa en benefici dels seus socis i sòcies de consum. Es tracta d’un nou sistema de pagament únic i exclusiu a través d’una moneda pròpia:

La cooperativa ha desenvolupat aquesta nova fórmula i ha mantingut el retorn cooperatiu dels seus socis i sòcies de consum, un dels elements bàsics que justifiquen la seva raó de ser. Amb l’àbac s'accentuen els valors de la cooperativa i s’enforteixen els lligams amb els socis i sòcies de consum i el fet cooperatiu, fomentant-ne la participació.

Més informació

Perspectives